بنفش

37
خورنا: بلومبرگ نوشت: حسن روحانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در جمع هوادارانش در استادیومی خوستار کنار گذاشتن دلخوری ها بر سر وضعیت فعلی ایران و حضور در پای صندوق های رای شد. به گزارش…