بنزین آزاد

37
خورنا: رییس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور با تشریح جزئیات جدید از طرح «آسمان من» برنامه‌های جدید ستاد سوخت را برای خروج خودروهای فرسوده اعلام کرد. به گزارش ایسنا، سیدمجتبی شفیعی با اعلام جزئیات طرح‌های خروج خودروهای…