بندر هندیجان، اهواز، شادگان، دزفول، لالی، آغاجاری و شوش