بندر بحرکان هندیجان

خورنا: مزارعی گفت: عملیات اجرایی فاز 2 اسکله بندر بحرکان در هندیجان آغاز شد. فرامرز مزارعی رئیس اداره شیلات هندیجان در گفتگو با خبرنگار خورنا در هندیجان از آغاز عملیات اجرایی فاز 2 اسکله بحرکان در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در بازدید مدیر احداث بنادر صیادی کشور از بندر بحرکان، تاکید بر اجرایی…