بندر اما

مهدی چاروسایی خبرنگار ورزشی خورنا: مسابقات بسکتبال جوانان استان خوزستان باقهرمانی پتروشیمی بندرامام به پایان رسید. تیم بسکتبال جوانان پتروشیمی بندرامام درفینال مسابقات قهرمانی جوانان استان خوزستان به مصاف تیم ملی حفاری اهواز رفت که شاگردان شاهی دوست  توانستن در یک بازی زیبا بانتیجه ۷۲بر۵۴ حریف خود راشکست دهند وبدین ترتیب  تیم بسکتبال جوانان پتروشیمی بندرامام توانست برسکوی قهرمانی این دوره از مسابقات بایستد در ادامه بخوانید