بندر امام ـ شادگان

خورنا: فرماندار شادگان گفت: کار ساخت جاده بندر امام ـ شادگان پس از توقف چند ماهه از سرگرفته می‌شود. عبدالزهرا سنواتی با اشاره به اهمیت احداث باند دوم جاده شادگان ـ بندر امام اظهار کرد: اجرای این پروژه علاوه بر کاهش تلفات مرگبار جاده‌ای به رونق منطقه و کاهش ترافیک و مدت زمان حرکت در مسیر شادگان ـ بندر…