بندر امام خمينی (ره)

خورنا: هم‌زمان با فصل زمستان زنگ «ایستگاه مطالعه کتاب با خانواده» برای سومین بار متوالی در سال جاری در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندر امام خميني (ره) به صدا در آمد. ایستگاه مطالعه کتاب با خانواده به همت مربیان کانون مرکز بندر امام و با حضور کودکان و نوجوانان و والدین آن‌ها در این مرکز برگزار شد. در این روز اعضا به همراه والدین خود در کتابخانه‌ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بندر امام به مطالعه کتاب مشغول می‌شوند و در پایان زنگ مطالعه نیز به قید قرعه به یک خانواده هدیه‌ای به همراه یک کتاب… در ادامه بخوانید