بندرامام خمینی

خورنا: شهردار بندر امام خمینی گفت: می توان شاهد درخشش این شهر به عنوان نگین شهرهای استان بود. به گزارش خورنا از بندرامام خمینی، شهردار بندر امام خمینی(ره) در جمع کارکنان دفتر سرمایه گذاری عنوان کرد: اگر چه بدلایل متعددی امروزه بخش عمده ای از ظرفیت ها و قابلیت های شهر بندر امام شکوفا نگردیده است…