بنادر ایران

خورنا: وزیر راه و شهرسازی از فعالیت مجدد خطوط کشتیرانی خارجی در بنادر ایران خبر داد. به گزارش مهر عباس آخوندی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از بندر شهید رجایی با بیان مطلب فوق بیان داشت: با توجه به بهبود روابط خارجی ایران و کاهش فشار تحریم ها خطوط کشتیرانی خارجی فعالیت خود را در بنادر ایران آغاز کرده…