بمب گذاری لوله های انتقال نفت آبادان ماهشهر

خورنا: فرماندار شهرستان بندر ماهشهر گفت: هیچ گونه بمبگذاری در حوزه استحفاظی این شهرستان انجام نشده و هرگونه بمب گذاری تکذیب می شود. سید جفر طباطبایی در گفتگو با خورنا ضمن اشاره به خبر منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر بمبگذاری در محور آبادان ماهشهر اظهار داشت: این بمبگذاری  در کیلومتر 50 جاده…