بمب های متحرک

روزنامه کارون مطرح کرد

توجه: هدف خورنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست خورنا ‘استفاده از سیلندرهای ۱۱ کیلویی گاز مایع برای سوخت گیری نوع ال پی جی در خودروهای دوگانه سوز، کاری غیر مجاز و بسیار خطرناک است که خطرات جانی و مالی زیادی به دنبال دارد.’ ‘سال هاست سوختگیری غیر مجاز خودروها با این…