بلوار شهدای آبادان

خورنا: شهردار آبادان از اختصاص 2.2 میلیارد تومان به آسفالت بلوار شهدای هسته‌ای این شهر خبر داد. محمودرضا شیرازی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در آبادان اظهار کرد: عملیات زیرسازی، روسازی و جدول گذاری این بلوار به لحاظ موقعیت خاص و نیاز اساسی شهروندان ساکن در مسیر، با آهنگی پر شتاب آغاز و با آسفالت آن…