بغداد

37
خورنا/ نخست وزیر عراق وارد تهران شد و مورد استقبال امیرعبداللهیان معاون عربی و افریقای وزارت امورخارجه کشورمان قرار گرفت. حیدرالعبادی را در این سفر یک تیم اقتصادی متشکل از وزیران نفت ، برق ، تجارت و منابع آبی همراهی…