بسکتبال ماهشهر

خورنا: رئیس هیئت بسکتبال ماهشهر گفت: تلاش زیادی برای حمایت مسئولان ماهشهر از تیم بسکتبال صنایع انجام داده‌ام اما خودم را آتش هم بزنم، فایده‌ای ندارد. به گزارش خورنا، سعید قنواتیان درمورد شرایط تیم بسکتبال صنایع پتروشیمی اظهار داشت: در آخرین جلسه شورای راهبردی پتروشیمی که اوایل سال گذشته برگزار شد مدیران…
خورنا: تشخیص مسئولان بسکتبال ماهشهر: یک تیم بسکتبال برای ماهشهر کافی است!/ فصل آینده بودجه ای به تیم “صنایع پتروشیمی ماهشهر” تعلق نمی گیرد. به گزارش خورنا از ماهشهر، هر سال در چند ماه باقیمانده به سوپرلیگ بسکتبال  عده ای از تیمها رو به انحلال می روند و شنیدن چنین خبرهایی برای اهالی بسکتبال…