بسکتبالیست آمریکایی

خورنا: مدیر تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام گفت: «جاناتان گیبسون» بازیکن آمریکایی با تایید کادر فنی با تیم ما قرارداد بست. «مسعود سیاهپور» افزود: این بازیکن آمریکایی در اردوی جزیره کیش زیر نظر کادر فنی تمریناتش را آغاز کرد و مورد تایید آنها قرار گرفت. وی اظهار داشت: گیبسون، امروز قراردادش را با…