بستان

خورنا: مجری طرح فاضلاب شهر بستان از اجرای دو هزار متر شبکه فاضلاب شهر بستان با اعتبار حاصل از فروش مرحله اول اوراق مشارکت‌های مردمی خبر داد. به گزارش خورنا، به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، محسن سیاف‌زاده اظهار کرد: طرح فاضلاب شهر بستان در قالب دو پیمان به…