بساز بفروش‌

خورنا: عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان گفت: بسازبفروش‌های مسکن باید از نظر عرفی سودی در حدود 15 تا 20 درصد داشته باشند که عملا سود آن‌ها بیشتر از این میزان است. میریوسف خوشنویس‌حسینی در گفت‌وگو با ایسنا اظهارکرد: سود قانونی در ساخت هر واحد ساختمانی باید معادل سود بانکی سالیانه باشد که حداکثر سود بانکی…