بزرگی

خورنا: معاون فرماندار اندیمشک گفت:  ۵ میلیون مسافر نوروزی وارد اندیمشک می شودند.   به گزارش خورنا از اندیمشک امیر حمزه بزرگی در جلسه ی فعالان و خدمت رسانان به مسافران نوروزی اندیمشک اظهار داشت: تعطیلات نوروزی فرصتی ممتاز در معرفی ویژگی های و استعداد های شهری است.