بزرگترین مشکل اهواز

خورنا: شهردار اهواز در آستانه سفر رییس جمهور به خوزستان گفت: امید است در این سفر مشکل فاینانس قطار شهری اهواز و همچنین پرداخت نشدن عوارض آلایندگی مجموعه نفت به شهرداری حل شود. سیدخلف موسوی با خیر مقدم به دکتر روحانی و هیات همراه به خوزستان، اظهار کرد: از این که رییس جمهور، استان خوزستان را…