بزرگترین مشکلات واحدهای تولیدی

فرماندار اندیمشک:

خورنا – فرماندار اندیمشک گفت: حمایت بانک ها از رشد سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و توسعه اشتغال ضروری است. به گزارش خورنا از اندیمشک، حمید رضا گودرزی در نشست شورای اشتغال شهرستان، اظهار داشت: افزایش فرصت های شغلی با طراحی و برنامه ریزی مدون و منتسب امکان پذیر است. وی گفت: حمایت بانک ها از رشد سرمایه گذاری در واحدهای…