بزرگترین فرش گل کشور در اهواز

37
خورنا: شهردار اهواز از ساخت بزرگترین فرش گل کشور درایام نوروز در این شهر خبر داد. سید خلف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ساخت این فرش گل عنوان کرد: این فرش گل در قسمت ساحلی شرقی جنب…