بر ملا کردن گناهان

خورنا: حجت الاسلام محسن قرائتی در برنامه باران گفت: برای تجاوز به آبروی دیگران در هیچ جای دنیا قانونی وجود ندارد و این در حالی است که بیشترین تجاوزها، تجاوز به آبروی دیگران می باشد. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در برنامه باران شبکه قرآن و معارف سیما به بررسی آفات زبان پرداخت و اظهار داشت: زبان منشأ…