برگزرای جلسه مدیران کلیه مقاطع تحصیلی درکانون شهیدمطهری شهرستان اندیمشک

12
خورنا : جلسه مدیران کلیه مقاطع تحصیلی درکانون شهیدمطهری شهرستان اندیمشک با حضور جمعی از فرهنگیان اندیمشکی برگزرا شد درابتدای جلسه بهرام پرمومعاونت آموزش متوسطه…