برگزاری ۶۰ گفتمان دینی در جمع معتکفین شهرستان اندیمشک