برگزاری پنجمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان اندیمشك

خورنا : پنجمین جلسه شورای سلامت و امنیت غذائی شهرستان اندیمشک در سال 1393 ساعت 8:00 صبح روز شنبه مورخه 1/6/1393 در سالن جلسات فرمانداری شهرستان با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و به ریاست معاون محترم فرماندار جناب آقای بزرگی نیا و با حضور اعضاء شورای سلامت و امنیت…