برگزاری همایش ائمه جمعه و جماعات خوزستان در اندیمشک