برگزاری نشست کارگروه انسداد مبادی بی سوادی در اندیمشک

خورنا : نشست کارگروه انسداد مبانی بی سوادی در محل فرمانداری با حضور معاون فرماندار برگزار شد. امیر حمزه بزرگی معاون فرماندار شهرستان در این نشست بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های موجود برای ریشه کنی کامل بی سوادی تاکید کرد. وی با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) مبنی بر ریشه کنی بیسوادی تا پایان برنامه…