برگزاری نشست هماهنگی کنگره شهدای اندیمشک

12
خورنا : شست هماهنگی کنگره شهدا با حضور شهرداران شهر ازادی و چمگلک و اعضای شوراهای اسلامی آنها برگزار شد. حمید رضا گودرزی فرماندار اندیمشک در این نشست بر ضرورت همکاری در ترویج فرهنگی ایثار…