برگزاری نشست هماهنگی کنگره شهدای اندیمشک

خورنا : شست هماهنگی کنگره شهدا با حضور شهرداران شهر ازادی و چمگلک و اعضای شوراهای اسلامی آنها برگزار شد. حمید رضا گودرزی فرماندار اندیمشک در این نشست بر ضرورت همکاری در ترویج فرهنگی ایثار و شهادت تاکید کرد. وی گفت:این کنگره به منظور تحقق منویات مقام معظم رهبری و در راستای شعار امسال…