برگزاری نشست شورای ترافیک اندیمشک

خورنا : فرماندار شهرستان اندیمشک بر ساماندهی نقاط پر ترافیک شهری تاکید کرد. مهندس گودرزی در نشست شورای ترافیک در محل فرمانداری بر ضرورت اهتمام به بستر سازی برای تسهیل در تردد وسایل نقلیه و رفع نقاط پر ترافیک شهری تاکید و مشارکت ادارات را در این خصوص خواستار شد. در نشست شورای ترافیک در خصوص ساماندهی نقاط پر ترافیک…