برگزاری مسابقات قرآنی

خورنا:  مسئول سازمان دانش آموزی آبادان برگزاری مسابقات قرآنی را در روح و روان دانش آموزان مؤثر دانست. منصور عباسیان مسئول سازمان دانش آموزی آبادان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از چند روز گذشته تمهیدات برگزاری این مسابقات در آبادان فراهم شده است که خوشبختانه کیفیت برگزاری مسابقات مطلوب بوده است و بیش از 700 دانش آموز نخبه…