برگزاری مراسم دعای توسل در بیت الزهرای اندمشک به جهت سلامتی و طول عمر با عزت مقام معظم رهبری