برگزاری مراسم جشن اعیاد شعبانیه در هیئت بیت الزهرای اندیمشک