برگزاری كارگاه مدیریت و عیب یابی كامپیوترهای شخصی در اندیمشک