برگزاری كارگاه مدیریت و عیب یابی كامپیوترهای شخصی در اندیمشک

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودر مان اندیمشک واحد آموزش بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی بیشترپرستاران ، کادر درمان و پرسنل اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و عیب یابی كامپیوترهای شخصی نمود . دراین دوره آموزشیسرکار خانم مهندس بزرگی به صورت تئوری آموزشهای لازم را درخصوص این کارگاه به آموزش گیرندگان ارائه…