برگزاری كارگاه فرهنگ سازی اهداءخون به مناسبت هفته سلامت در اندیمشك