برگزاری كارگاه آموزشی نیاز سنجی در اندیمشك

12
خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک واحد آموزش مرکز بهداشت اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی پرسنل کاردان و کارشناس بهداشت محیط و خانواده اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نیاز سنجی نمود . دراین دوره آموزشی خانم…