برگزاری كارگاه آموزشی نوار قلب در اندیمشك

12
خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان اندیمشک واحد آموزش بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی بیشترپرستاران و کادر درمان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نوار قلب نمود . در این دوره آموزشیآقای دکتر حیدری…