برگزاری كارگاه آموزشی نمونه گیری آزمایشگاهی و خطاهای رایج در اندیمشك

خورنا : به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودر مان اندیمشک واحد آموزش بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی بیشترپرستاران و کادر درمان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی نمونه گیری آزمایشگاهی و خطاهای رایج نمود . دراین دوره آموزشیآقای مراد رستمی کارشناس ارشد آزمایشگاهی به صورت تئوری آموزشهای لازم را درخصوص این کارگاه به آموزش گیرندگان…