برگزاری كارگاه آموزشی مسمومیتها در اندیمشك

12
خورنا : واحد آموزش مرکز فوریتهای پزشکی اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی پرسنل فوریتهای پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مسمومیتها نمود . دراین دوره آموزشی آقای میر تکسین اتاق عمل آموزشهای لازم را درخصوص این کارگاه…