برگزاری كارگاه آموزشی مسمومیتها در اندیمشك

خورنا : واحد آموزش مرکز فوریتهای پزشکی اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی پرسنل فوریتهای پزشکی اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مسمومیتها نمود . دراین دوره آموزشی آقای میر تکسین اتاق عمل آموزشهای لازم را درخصوص این کارگاه به آموزش گیرندگان ارائه داد.لازم به ذکر است که این دوره اموزشی بمدت 1 روز درمرکز فوریتهای پزشکی اندیمشک …