برگزاری كارگاه آموزشی غربالگری تكامل در كودكان در اندیمشك

12
خورنا : گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودر مان اندیمشک واحد آموزش مرکز بهداشت اندیمشک به منظور ارتقاءو آگاهی بیشتر پزشکان مراکز شهری و پرسنل بهداشت خانواده اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی غربالگری تکامل کودکان نمود . دراین دوره آموزشی…