برگزاری كارگاه آموزشی شیر مادر و در در اندیمشك

خورنا : واحد آموزش مرکز بهداشت اندیمشک به مناسبت هفته شیر مادر اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی شیر مادر و سیاستهای جدید جمعیتی نمود . دراین دوره آموزشی خانم استوار کارشناس ارشد مامایی و خانم پولادوند کار شناس مامایی آموزشهای لازم را درخصوص این کارگاه به آموزش گیرندگان ارائه داد.لازم به ذکر است که این دوره اموزشی بمدت…