برگزاری سمینار کاربرد ابزار دقیق در کنترل پایداری سد در نیروگاه دز اندیمشک

12
خورنا:سمینار تخصصی کاربرد ابزار دقیق در کنترل پایداری سد با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز برگزار گردید. این سمینار توسط مهندس سعید عباسی از کارشناسان گروه کنترل پایداری…