برگزاری سمینار کاربرد ابزار دقیق در کنترل پایداری سد در نیروگاه دز اندیمشک

خورنا:سمینار تخصصی کاربرد ابزار دقیق در کنترل پایداری سد با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز برگزار گردید. این سمینار توسط مهندس سعید عباسی از کارشناسان گروه کنترل پایداری شرکت برگزار و ضمن بحث و بررسی کاربرد ابزار دقیق در کنترل پایداری سد ، گزارش تعمیر و راه اندازی…