برگزاری دومین نمایشگاه بزرگ صنایع دستی، سوغات و هدایا در اندیمشک