برگزاری جلسه ستاد دهه ی فجر انقلاب اسلامی آموزش و پرورش اندیمشک

خورنا:ستاد دهه ی فجر انقلاب اسلامی آموزش و پرورش اندیمشک تشکیل جلسه داد . دراین جلسه برنامه های مد نظر کارشناسی های مختلف آموزش و پرورش بویژه حوزه پرورشی در دهه فجر از جمله برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری ، همایش و نشست ها ، راویان انقلاب ، مسابقات دانش آموزی و فرهنگیان ، اردوها، نمایشگاهها ، جشن های…