: برگزاری جشنهای زیر سایه خورشید و برنامه های ویژه دهه کرامت در شادگان

خورنا – نعمت اله آلبوغبیش معاون فرماندار شادگان در جلسه ستاد هماهنگی دهه کرامت شهرستان بر لزوم برگزاری هر چه با شکوه تر جشن های زیر سایه خورشید و برنامه های ویژه دهه کرامت تأکید کرد وگفت : جشن های زیر سایه خورشید با حضور خدام حضرت امام رضا ( ع) در تاریخ ۲۰/۵/۹۵ برگزار و برنامه های ویژه…