برگزاری اعمال شب مبارکه ی قدر در هیئت بیت الزهرای اندیمشک

رخت غم بر پیکر بیت الزهرای اندیمشک نقش می بندد

خورنا : خورنا : آیین باشکوه ایام مبارکه ی قدر امسال نیز در هیئت مذهبی بیت الزهرای اندیمشک برگزار خواهد شد . همزمان با در پیش بودن ایام مبارکه قدر هیئت بیت الزهرای اندیمشک مباردت به برگزاری مراسم و ایین پاسداشت این ایام مبارکه در شب های قدر می نماید . این مراسم راس ساعت 30: 23 جمعه شب…