برگزاری اردوی زیازتی و سیاحتی به مناسبت هفته سلامت روز زن در اندیمشك