برگزارای جلسه هماهنگی آب بهای کشاورزان اندیمشکی

12
خورنا : امیرحمزه بزرگی‌نیا در نشست بررسی افزایش آب بهای کشاورزان شهر‌های اندیمشک، دزفول و شوش اظهار کرد: مبنای کاهش یا افزایش آب بها براساس عملکرد سال زارعی گذشته این شهر‌ها است و کشاورزان معتقدند که این…