برکناری باذلی محبوب بهبهان

خورنا: باذلی محبوب: ابتدا موضوع برکناری خود را باور نداشتم و جالب اینکه به تماس تلفنی بنده نیز پاسخ ندادند. قضاوت کنید که بنده باید چگونه از صحت این موضوع مطلع می شدم؟ فرهاد باذلی محبوب فرماندار بهبهان بعد از اطلاع از برکناری خود به خبرنگار خورنا گفت: بنده تا یازده شب در دفتر کارم بودم…