برچسب ها : حضور هنرمندان در اندیمشک، گروه هنری نیم رخ، استادیوم شهید سروندی اندیمشک، فرج کریمی، فوتبالیست اندیمشکی،