برپایی ایستگاه سلامت در بیمارستان امام علی (ع)اندیمشک